Dàn đề 60 số khung 3 ngày soi cầu 247


Soi cầu 247

Soi cầu 24h

Dàn đề 60 số khung 3 ngày chuẩn xác. Anh em nào chơi dàn đề này rồi thì mới thấy cai hay của nó. Tỷ lệ ăn đề là 100% không phải bàn cãi. Nếu anh em đi so sánh giữa dàn đề 50 con chơi trong ngày. Thì tỷ lệ cho ra  các con số còn thua xa. Dàn đề này chiến tới gần 20% con số trong tổng số 99 con đặc biệt miền bắc. Nếu anh em đi đúng hướng anh em sẽ có cách chơi và ăn đề mỹ mẵn. Đối với dàn này không dành cho những anh em ít vốn. Bởi dàn này rất nhiều vốn anh em phải bỏ ra. Qua phân tích soi cầu 247 nuôi dàn đề . Anh em hãy tìm cho mình con số lô đề anh em tham khảo.

Soi cầu 247: song thủ khung 2 ngày lộc trời

Soi cầu 247: bạch thủ khung 5 ngày chuẩn

Soi cầu 247: bạch khủ kép khung 5 ngày

Soi cầu 247: dàn đề 36 số khung 3 ngày ăn chắc

Bảng thống kê dàn đề 60 số khung 3 ngày

 

 

 

 

 

 

Đề 60 số 17/06>19/06là : 1-4-3-6-7-5: kết quả :

Đề 60 số 16/06>18/06là : 1-4-3-9-7-5: ăn đề 97 ngày 1

Đề 60 số 15/06>17/06là : 1-4-6-9-7-5: ăn đề 69 ngày 1

Đề 60 số 13/06>15/06là : 1-4-6-9-7-8:ăn đề 87 ngày 2

Đề 60 số 11/06>13/06là : 1-4-5-9-7-8:ăn đề 55 ngày 1

Đề 60 số 08/06>10/06là : 2-4-5-6-7-8: ăn đề 65 ngày 3

Đề 60 số 05/06>07/06là : 1-3-0-9-6-7:

Đề 60 số 03/06>05/06là : 5-6-3-4-8-2: ăn đề 27 ngày 2

Đề 60 số 02/06>04/06là : 5-6-7-4-8-2:ăn đề 70 ngày 1

Đề 60 số 30/05>01/06là : 5-6-1-4-8-2:ăn đề 12 ngày 3

Đề 60 số 28/05>30/05là : 5-6-3-4-8-2: ăn đề 31 ngày 2

Đề 60 số 27/05>29/05là : 5-6-3-7-8-2:ăn đề 78 ngày 2

Đề 60 số 26/05>28/05là : 5-6-3-7-9-1:ăn đề 98 ngày 1

Đề 60 số 24/05>26/05là : 5-6-3-7-4-1: ăn đề 43 ngày 2

Đề 60 số 23/05>25/05là : 5-6-3-8-4-1: ăn đề 82 ngày 1

Đề 60 số 21/05>23/05là : 5-9-3-8-4-1:ăn đề 97 ngày 2

Đề 60 số 20/05>22/05là : 5-9-6-8-4-1: ăn đề 66 ngày 1

Đề 60 số 18/05>20/05là : 5-9-7-8-4-1:ăn đề 78 ngày 2

Đề 60 số 17/05>19/05là : 5-9-7-8-4-6: ăn đề 68 ngày 1

Đề 60 số 15/05>17/05là : 5-9-1-3-4-6:ăn đề 34 ngày 2

Đề 60 số 14/05>16/05là : 5-8-1-3-4-6: ăn đề 80 ngày 1

Đề 60 số 13/05>15/05là : 5-8-1-3-4-9: ăn đề 96 ngày 1

Đề 60 số 11/05>13/05là : 5-8-1-0-4-9: ăn đề 05 ngày 2

Đề 60 số 10/05>12/05là : 5-8-1-0-4-3: ăn đề 36 ngày 1

Đề 60 số 08/05>10/05là : 5-8-2-0-4-3: ăn đề 25 ngày 2

Đề 60 số 06/05>08/05là : 5-1-2-0-4-3: ăn đề 17 ngày 2

Đề 60 số 03/05>05/05là : 8-1-2-0-4-3:ăn đề 83 ngày 3

Đề 60 số 03/05>05/05là : 8-1-9-0-4-5:ăn đề 57 ngày 1

Đề 60 số 02/05>04/05là : 8-1-6-0-4-5: ăn đề 67 ngày 1

Đề 60 số 30/04>02/05là : 3-1-6-0-4-5: ăn đề 31 ngày 2

Đề 60 số 29/04>01/05là : 3-1-6-0-7-5:ăn đề 77 ngày 1

Đề 60 số 28/04>30/04là : 3-1-6-9-7-5: ăn đề 96 ngày 1

Đề 60 số 27/04>29/04là : 3-1-6-4-7-5: ăn đề 42 ngày 1

Đề 60 số 26/04>28/04là : 3-1-6-4-2-0: ăn đề 20 ngày 1

Đề 60 số 25/04>27/04là : 3-1-6-4-2-9: ăn đề 94 ngày 1

Đề 60 số 23/04>25/04là : 3-1-6-4-5-9: ăn đề 52 ngày 2

Đề 60 số 21/04>23/04là : 2-3-1-6-4-5: ăn đề 25 ngày 3

Đề 60 số 18/04>20/04là : 2-3-1-6-4-7: ăn đề 79 ngày 3

Đề 60 số 16/04>18/04là : 2-3-1-0-7-8: ăn đề 89 ngày 2

Đề 60 số 14/04>16/04là : 2-3-1-6-7-8: ăn đề 69 ngày 2

Đề 60 số 13/04>15/04là : 2-4-0-6-7-8:ăn đề 49 ngày 1

Đề 60 số 12/04>14/04là : 2-4-0-6-7-8: ăn đề 73 ngày 1

Đề 60 số 11/04>13/04là : 2-4-5-6-7-8: ăn đề 56 ngày 1

Đề 60 số 10/04>12/04là : 2-3-5-6-7-8: ăn đề 38 ngày 1

Đề 60 số 09/04>11/04là : 2-3-1-5-6-8: ăn đề 10 ngày 1

Đề 60 số 07/04>09/04là : 2-3-4-5-6-8:ăn đề 47 ngày 2

Đề 60 số 05/04>07/04là : 1-2-3-4-5-8:ăn đề 12 ngày 2

Đề 60 số 04/04>06/04là : 1-2-3-4-8-9: ăn đề 89 ngày 1

Đề 60 số 02/04>04/04là : 1-2-6-4-8-9: ăn đề 64 ngày 2

Đề 60 số 31/03>02/04là : 5-2-6-4-8-9: ăn đề 52 ngày 2

Đề 60 số 30/03>01/04là : 5-2-3-4-8-9: ăn đề 35 ngày 1

Đề 60 số 27/03>29/03là : 5-2-3-6-8-9:ăn đề 69 ngày 2

Đề 60 số 26/03>28/03là : 5-2-1-3-8-9: ăn đề 19 ngày 1

Đề 60 số 25/03>27/03là : 5-2-1-3-4-8: ăn đề 42 ngày 1

Đề 60 số 24/03>26/03là : 5-2-1-3-4-7: ăn đề 74 ngày 1

Đề 60 số 23/03>25/03là : 5-2-1-3-4-8: ăn đề 82 ngày 1

Đề 60 số 22/03>24/03là : 5-2-1-3-7-8: ăn đề 71 ngày 1
Đề 60 số 21/03>23/03là : 5-2-1-7-6-8: ăn đề 66 ngày 1
Đề 60 số 19/03>21/03là : 5-2-1-7-6-4: ăn đề 44 ngày 2

Đề 60 số 16/03>18/03là : 5-2-1-7-8-4: ăn đề 23 ngày 3

Đề 60 số 15/03>17/03là : 5-2-3-7-8-4: ăn đề 32 ngày 1

Đề 60 số 13/03>15/03là : 6-2-3-7-8-4: ăn đề 69 ngày 2

Đề 60 số 12/03>14/03là : 6-2-1-7-8-4: ăn đề 12 ngày 1

Đề 60 số 11/03>13/03là : 6-2-1-7-3-4: ăn đề 33 ngày 1

Đề 60 số 08/03>10/03là : 6-2-1-7-3-5: ăn đề 52 ngày 3

Đề 60 số 07/03>09/03là : 6-2-1-7-4-8: ăn đề 47 ngày 1

Đề 60 số 06/03>08/03là : 5-3-1-7-4-8: ăn đề 39 ngày 1

Đề 60 số 03/03>05/03là : 5-2-1-7-4-8: ăn đề 22 ngày 3

Đề 60 số 02/03>04/03là : 5-2-1-3-4-8: ăn đề 33 ngày 1

Đề 60 số 29/02>02/03là : 5-2-7-3-6-8: ăn đề 61 ngày 2

Đề 60 số 27/02>29/02là : 5-2-7-4-6-8: ăn đề 45 ngày 2

Đề 60 số 26/02>28/02là : 5-2-7-3-6-8: ăn đề 34 ngày 1

Đề 60 số 25/02>27/02là : 5-2-7-4-6-1: ăn đề 45 ngày 1

Đề 60 số 23/02>25/02là : 3-2-7-4-6-1: ăn đề 33 ngày 2

Đề 60 số 21/02>23/02là : 8-9-7-4-6-0: ăn đề 88 ngày 2

Đề 60 số 20/02>22/02là : 8-9-3-4-2-0: ăn đề 06 ngày 1

Đề 60 số 17/02>19/02là : 8-1-3-4-2-7: trượt

Đề 60 số 16/02>18/02là : 8-6-5-4-2-7: ăn đề 64 ngày 1

Đề 60 số 13/02>15/02là : 8-6-5-3-2-1: ăn đề 31 ngày 3

Đề 60 số 09/02>11/02là : 4-6-7-5-2-3: ăn lô 52 ngày 1

Đề 60 số 07/02>09/02là : 4-8-7-5-2-3: ăn đề 84 ngày 2

Đề 60 số 06/02>08/02là : 4-8-7-5-2-6: ăn lô 67 ngày 1

Đề 60 số 03/02>05/02là : 4-3-1-5-2-6: trượt

Đề 60 số 02/02>04/02là : 7-3-1-5-2-6: ăn đề 74 ngày 1

Đề 60 số 01/02>03/02là : 7-3-8-5-2-4: ăn đề 66 ngày 1

Đề 60 số 31/01>02/02là : 7-3-8-5-6-4: ăn đề 66 ngày 1

Đề 60 số 30/01>02/02là : 7-3-8-5-6-2: ăn đề 24 ngày 1

Đề 60 số 28/01>30/01 là : 4-3-8-5-6-2: ăn đề 46 ngày 2

Đề 60 số 27/01>29/01 là : 7-3-8-5-6-2: ăn đề 79 ngày 1

Đề 60 số 26/01>28/01 là : 4-3-8-5-6-2: ăn đề 47 ngày 1

Đề 60 số 25/01>27/01 là : 4-3-8-5-7-2: ăn đề 75 ngày 1

Đề 60 số 24/01>26/01 là : 6-3-8-5-7-2: ăn đề 61 ngày 1

Đề 60 số 22/01>24/01 là : 6-3-8-5-4-2: ăn đề 41 ngày 2

Đề 60 số 21/01>23/01 là : 1-3-8-5-4-2: ăn đề 19 ngày 1

Đề 60 số  18/01>20/01 là : 1-3-8-6-4-2: ăn đề 64 ngày 3

Đề 60 số 17/01>19/01 là : 7-5-8-6-4-2: ăn đề 53 ngày 1

Đề 60 số 16/01>18/01 là : 7-5-1-3-4-2: ăn đề 39 ngày 1

Đề 60 số 15/01>17/01 là : 7-5-8-6-4-2: ăn đề 61  ngày 1

Đề 60 số 14/01>16/01 là : 7-5-3-6-4-2: ăn đề 38 ngày 1

Đề 60 số 13/01>15/01 là : 8-5-1-6-4-2: ăn đề 86 ngày 1

Đề 60 số 12/01>14/01 là : 0-5-1-6-4-2: ăn đề 13  ngày 1

Đề 60 số 11/01>13/01 là : 8-5-1-6-4-7: ăn đề 85 ngày 1

Đề 60 số 09/01>11/01 là : 2-5-1-6-4-3: ăn đề 32 ngày 2

Đề 60 số 06/01>08/01 là : 2-5-7-8-4-3: ăn đề 89 ngày 3

Đề 60 số 05/01>07/01 là : 2-4-7-8-6-3: ăn đề 67 ngày 1

Đề 60 số 02/01>04/01 là : 2-4-7-8-6-1: ăn đề 40 ngày 3

Đề 60 số 01/01>03/01 là : 0-3-7-8-6-1: ăn đề 32 ngày 1

Đề 60 số 31/12>02/01 là : 4-3-7-5-6-1: ăn đề 58 ngày 1

Đề 60 số 30/12>01/01 là : 4-3-7-0-8-1: ăn đề 80 ngày 1

Đề 60 số 29/12>31/12 là : 4-2-7-5-8-1: ăn đề 20 ngày 1

Đề 60 số 28/12>30/12 là : 4-2-7-5-8-3: ăn đề 31 ngày 1

Đề 60 số 27/12>29/12 là : 4-2-7-5-8-1: ăn đề 17 ngày 1

Đề 60 số 26/12>28/12 là : 4-3-7-5-8-6: ăn đề 36 ngày 1

Đề 60 số 23/12>25/12 là : 2-3-7-5-8-6: ăn đề 25 ngày 3

Đề 60 số 20/12>22/12 là : 2-3-4-5-1-6: ăn đề 11 ngày 3

Đề 60 số 19/12>21/12 là : 2-7-4-5-1-6: ăn đề 77 ngày 1

Đề 60 số 18/12>20/12 là : 2-7-4-3-1-6: ăn đề 32 ngày 1

Đề 60 số 17/12>19/12 là : 0-7-4-5-8-6: ăn đề 57 ngày 1

Đề 60 số 15/12>17/12 là : 2-7-4-5-8-6: ăn đề 25 ngày 2

Đề 60 số 13/12>15/12 là : 2-4-1-5-8-6: ăn đề 45 ngày 2

Đề 60 số 12/12>14/12 là : 2-4-1-5-8-7: ăn đề 70 ngày 1

Đề 60 số 11/12>13/12 là : 2-4-3-5-8-7: ăn đề 38 ngày 1

Đề 60 số 10/12>12/12 là : 1-4-3-6-8-7: ăn đề 60 ngày 1

Đề 60 số 08/12>10/12 là : 1-4-3-6-5-7: ăn đề 57 ngày 2

Đề 60 số 07/12>09/12 là : 1-4-3-6-5-2: ăn đề 27 ngày 1

Đề 60 số 06/12>08/12 là : 1-4-3-6-8-7: ăn đề 78 ngày 1

Đề 60 số 04/12>06/12 là : 2-4-3-6-8-7: ăn đề 21 ngày 2

Đề 60 số 02/12>04/12 là : 1-4-3-6-5-7: ăn đề 16 ngày 2

Đề 60 số 01/12>03/12 là : 1-4-3-0-5-7: ăn đề 01 ngày 1

Đề 60 số 30/11>01/12 là : 1-2-3-6-5-7: ăn đề 26 ngày 1

Đề 60 số 29/11>01/12 là : 7-2-3-4-5-0: ăn đề 41 ngày 1

Đề 60 số 28/11>30/11 là : 7-2-3-4-8-1: ăn đề 13 ngày 1

Đề 60 số 25/11>27/11 là : 6-2-3-4-8-5: ăn đề 57 ngày 3

Đề 60 số 23/11>25/11 là : 6-2-3-4-8-7: ăn đề 52 ngày 2

Đề 60 số 22/11>24/11 là : 6-2-3-7-8-5: ăn đề 70 ngày 1

Đề 60 số 21/11>23/11 là : 6-2-3-4-8-5: ăn đề 48 ngày 1

Đề 60 số 20/11>22/11 là : 6-7-3-4-8-5: ăn đề 71 ngày 1

Đề 60 số 19/11>21/11 là : 6-2-3-4-8-5: ăn đề 29 ngày 1

Đề 60 số 17/11>19/11 là : 7-2-3-4-8-5: ăn đề 71 ngày 2

Đề 60 số 16/11>18/11 là : 7-4-3-2-6-8: ăn đề 69 ngày 1

Đề 60 số 14/11>16/11 là : 1-2-3-4-5-6: ăn đề 59 ngày 2

Dàn đề 60 số nuôi khung chuẩn xác

Dàn đề 60 sô chuẩn xác

Dàn đề 60 số khung 3 ngày chuẩn xác

Dàn đề 60 con số được rất nhiều anh em ưa thích năm 2023. Tỷ lệ ăn đề cao, cách nuôi dàn đề thì dẽ chơi. Nếu anh em chọn cho mình những con đề gan để loại bỏ thì tỷ lệ ăn đề sẽ rất cao. Qua đó anh em khi chơi dàn đề này thì hãy yên tam mà chơi. Qua dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn xác. Qua đó anh em hãy tìm cho mình cho mình những con số phù hợp sau đây:

»» Dàn đề đặc biệt 60 số: 01 03 04 05 06 07 08 09

41 42 43 46 47 48 49 

61 63 64 65 67 68 69

71 73 74 75 76 78 79

32 34 35 36 37 38 39

80 81 82 83 84 86 87 89

90 91 92 93 94 95 96 97 

50 51 52 54 53 56 58 59

Kinh nghiệm khi chơi dàn đề 60 số nuôi khung

Trên đây là 2 phương pháp vô cùng thông dụng được nhiều người biết đến. Những người chơi lâu năm đã vận dụng một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng anh em nào chơi lô đề cũng cần phải chú ý một số điểm sau:

Soi cầu 247: Song thủ kép khung 2 ngày víp

Soi cầu 247: bạch thủ khung 2 ngày chuẩn

Soi cầu 247: Song thủ kép khung 3 chuẩn 100

Soi cầu 247: Song thủ khung 3 ngày ăn chắc

Lời kết:

Qua bài  viết trên đây. Hy vọng anh em sẽ  tìm thấy cho mình những con số chuẩn xác nhất anh em tham khảo. Qua dàn đề 60 con số. Dàn đề này nếu anh em mà theo dõi thì tỷ lệ vào bờ là rất cao. Qua phân tích soi cầu lô kép khung 5 ngày bất bại. Anh em hãy tìm cho mình các con số liên quan đến dàn đề này.

Soi cầu 247: Soi cầu xiên 3 nên chơi

Soi cầu 247: Cặp lô xiên 2 hay thắng

Soi cầu 247: Soi cầu song thủ chuẩn xác

Soi cầu 247: Soi cầu bạch thủ hôm nay


Soi cầu 247 miễn phí
Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Email:
Cùng chuyên mục
Dàn đề 50 số khung 2 ngày lộc trời Dàn đề 50 số khung 2 ngày lộc trời
Dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn xác Dàn đề 36 số khung 3 ngày chuẩn xác
Bạch thủ nuôi khung 5 ngày ăn chắc. Bạch thủ nuôi khung 5 ngày ăn chắc.
Lô kép khung 5 ngày bất bại xsmb Lô kép khung 5 ngày bất bại xsmb
Song thủ khung 2 ngày lộc trời Song thủ khung 2 ngày lộc trời
Bạch thủ kép khung 2 ngày nên chơi Bạch thủ kép khung 2 ngày nên chơi
Bạch thủ khung 2 ngày bất bại 100 Bạch thủ khung 2 ngày bất bại 100
Bạch thủ kép nuôi khung 3 ngày cao thủ Bạch thủ kép nuôi khung 3 ngày cao thủ
Bạch thủ khung 3 ngày chuẩn xác 100 Bạch thủ khung 3 ngày chuẩn xác 100
Song thủ kép nuôi khung 3 ngày ăn chắc Song thủ kép nuôi khung 3 ngày ăn chắc